הנהלת העמותה לשנים 2015-2018

ליאת בן יעקב – יו"ר העמותה.
איריס אבל – גזברית.
דורית סימון – סגנית יו"ר וקשר עם חברי העמותה.
ברוריה אילני – קשר עם ראשי השיטה ומורים.
איה מגל – אירועים וכנסים.

 

חזון ומטרות הועד לשלוש שנות הקדנציה:

 • להוות בית וגורם מאחד ומלכד של כל מטפלי אייפק בארץ.
 • לקדם את שיטת אייפק במודעות הציבור בישראל.
 • לחזק את הידע המקצועי והמיומנות המקצועית של המטפלים.
 • לתמוך במטפלים בכל דרך אפשרית.
 • לייצג את המטפלים מול הרשויות במדינת ישראל.
 • לארגן כנסים מקצועיים בנושא טיפול אייפק ונושאים הקשורים לטיפול אייפק ולמטפלי אייפק.
 • להוות כתובת אחת לפניות של מטפלי אייפק ומטופלים בכל הנושאים הקשורים לטיפול אייפק.
 • לשמור על קשר עם מטפלי אייפק ולשלוח עדכונים תקופתיים, חומרים מקצועיים, עדכונים על קורסים ותכנים שעשויים לעדכן את המטפלים.
 • ניהול ותחזוקת אתר מטפלי אייפק, ניוזלטר ועמוד פייסבוק לקידום המודעות לשיטת אייפק והחשיפה למטפלי אייפק.
 • לקדם את נושא החזרי הביטוח בגין טיפולי אייפק מול חברות הביטוח.
 • להרחיב את העמותה ולהביא חברים חדשים להצטרף לעמותה.