עמותת מטפלי אייפק בישראל (ע"ר 580407344),
נוסדה בשנת 2003 כאיגוד המקצועי של מטפלי אייפק בישראל.

כתובת העמותה: ליאת שפר בן יעקב, עמותת מטפלי אייפק בישראל
אלברט שוויצר 23 חיפה 3499523
ניתן ליצור קשר בטלפון: 054-3035358
מייל: ipec.israel@gmail.com

הקוד האתי של חברי עמותת מטפלי אייפק בישראל

 תקנון העמותה

ועד העמותה

מטרות העמותה