עמותת מטפלי אייפק בישראל (ע"ר 580407344),
נוסדה בשנת 2003 כאיגוד המקצועי של מטפלי אייפק בישראל.

כתובת העמותה: תמי רייס, עמותת מטפלי אייפק בישראל
קיבוץ נחשון. ד.נ שמשון ת.ד 99760
ניתן ליצור קשר בטלפון: 054-6726130
מייל: ipec.israel@gmail.com

הקוד האתי של חברי עמותת מטפלי אייפק בישראל

 תקנון העמותה

ועד העמותה

מטרות העמותה